Asiakas

Kuka hyötyy Prokures Oy:n palveluista ?

Kaikki Suomessa tuotannollista toimintaa harjoittavat pk-yritykset koosta, sijainnista ja toimialasta riippumatta. Vaikka ongelmien ratkaisut eri kokoisissa- ja eri toimialojen yrityksissä painottuvat eri tavoin, haasteet ovat kaikilla samat: miten pysytään kannattavina ja kilpailukykyisinä alati kovenevan kansainvälisen kilpailun puristuksissa.

Prokures Oy:llä on kokemusta liikevaihdoiltaan 50 - 7 000 MEUR ja henkilöstömääriltään 80 - 30 000 työntekijän yrityksistä, jotka toimivat autojen valmistuksessa, öljyteollisuu-dessa, teknologiateollisuudessa, paperi- & selluteollisuudessa, opetusalalla, konepaja-teollisuudessa tai suunnittelutoimistoina.

Vaikka oma yrityksesi ei ihan osuisi ym kokoluokkiin tai toimialoille - älä epäröi ottaa yhteyttä - ratkaisut räätälöidään aina sinun yrityksesi tarpeisiin. Ulkopuolinen asiantuntija tuo aina mukanaan uusia ideoita ja näkökulmia.