Hankinta ja toimitusketjun hallinta

Minkä alueen toimintaa Sinä haluaisit parantaa ?

Hankintaorganisaation kehittäminen - hankinnan tulosmittarit - hankinnan työkalut - hankintakulujen analysointi - uusien hankinta-alueiden kartoitus - hankintojen kategorisointi - hankintastrategiat - kilpailutukset - hankintasopimukset - toimitusketjun optimointi (alueet, kumppanit, toimintamalli,..) - toimitusketjusta vastaava organisaatio - toimitusketjun tehokkuus-/tulosmittarit - logistiikka (sisäinen, ulkoinen) - jne

Prokures voi toimia kehityshankkeen vetäjänä, neuvottelijana sopimusneuvotteluissa, neuvonantajana tai tehdä pelkän lähtötilakartoituksen, jossa selvitetään nykytila ja kehityspotentiaali. Prokures voi myös auttaa hankintahenkilöstön rekrytoinneissa.

Digitalisaatio ja muutosjohtaminen

Varmista kehitysprojektisi onnistuminen

Kaikissa projekteissa ja hankkeissa kannattaa varmistaa, että nykyaikaisen informaatioteknologian tarjoamat mahdollisuudet tulevat hyödynnettyä. Prokures on ollut mukana monissa digitalisaatiohankkeissa ja osaa arvioida päivitystarpeen. Prokures voi myös auttaa yhteistyökumppaneiden valinnassa. Oikeiden kumppaneiden avulla varmistetaan teknologian nopean kehityksen hyödyt myös tulevaisuudessa.

Projektit ja hankkeet edellyttävät onnistuakseen myös hyvää muutosjohtamista ja muutoksen hallintaa. Prokures on ollut mukana monissa muutoshankkeissa ja tietää mihin pitää panostaa ja mitä pitää välttää tavoitteiden saavuttamiseksi.