Liikkeenjohdon konsultointi

Kehitystarpeiden identifiointi/-määrittely - toimintamalli - hankintaorganisaatio - hankintastrategia - benchmarking - KPI't - ulkoistus - taustaselvityksiä/-analyysejä 

Asiantuntija / neuvonantaja

Kuten edellä, mutta operatiivisemmassa roolissa aktiivisessa kehityshankkeessa esim. projektin ohjausryhmässä, projektin vetäjänä tai projektijohdon tukena. 

Vuokrajohtaja

Vuokrajohtaja voi toimia joko "varamiespalveluna" tai muutosjohtajana tilanteissa joissa tarvitaan erityisosaamista (yrityskauppa, fuusio, pilkkominen, ulkoistus,...).